Opieka nad fermami broilera kurzego

Specyfika produkcji mięsa drobiowego opiera się na zmaksymalizowaniu wyniku końcowego, na który składa się: wysoka masa tuszki, niskie spożycie paszy, jak najniższa śmiertelność i dobra zdrowotność stada. Aby to zapewnić, na prowadzonych przez nas fermach, wdrażamy odpowiedni program profilaktyki oraz monitoringu serologicznego. Współczesny chów brojlera kurzego kojarzy się ze stosowaniem masy antybiotyków ale my wiemy, że da się to również zrobić bez ich stosowania. Zapewnienie odpowiedniej suplementacji, dobrostanu oraz dobra jakoś piskląt pozwala nam na prowadzenie stad brojlera również bez stosowania antybiotyków, dzięki czemu otrzymujemy mięso najwyższej jakości.